תכניות נקודתיות בנחלות במושבים

מכתב הנחיות מאת יו"ר הועדה מחוזית צפון ומאת מתכננת מחוז צפון עוצר את "מבול" תכניות המתאר הנקודתיות אשר מנסות ליישם את החלטות מועצת מקרקעי ישראל המיטיבות עם בעלי הנחלות, בין…

להמשך קריאהתכניות נקודתיות בנחלות במושבים

תוכנית מתאר מחוזית ירושלים שינוי 30. בימים אלה מופקדת תוכנית מתאר מחוזית למחוז ירושלים

בימים אלה מופקדת תוכנית מתאר מחוזית חדשה למחוז ירושלים. לתוכנית עשויות להיות השלכות כבדות, רבות שנים על אפשרויות השימוש והניצול של המקרקעין במחוז. אנו ממליצים על כל בעל קרקע במחוז…

להמשך קריאהתוכנית מתאר מחוזית ירושלים שינוי 30. בימים אלה מופקדת תוכנית מתאר מחוזית למחוז ירושלים

תגובת תנועות המושבים לעתירות בענין החלטות 979 ו – 1101

ישנן שלוש עתירות כנגד החלטות המועצה שעניינן הזכויות בחלקת המגורים בהתיישבות. בבסיס העתירות טענות לפיהן ההחלטות יגרמו להליך מואץ של פירבור הנובע מהקמת בתי מגורים ועסקים בשטחי ההתישבות. כמו כן,…

להמשך קריאהתגובת תנועות המושבים לעתירות בענין החלטות 979 ו – 1101

החלטת בית המשפט מיום 24.6.08

בית המשפט הגבוה לצדק החליט להעביר את הדיון בעתירות כנגד החלטות המועצה הדנות בחלקת המגורים להרכב של שבעה שופטים. ההחלטה מלמדת על כך שההרכב שדן בעתירה עד עתה מעריך שהנושא…

להמשך קריאההחלטת בית המשפט מיום 24.6.08

012448/06 משרד הביטחון נ’ הסוכנות וקיבוץ מגל

הנוסח המלא של פסק דינו החשוב של השופט אריה אטיאס אשר דחה את דרישתה של הסוכנות היהודית לפיצויים בגין הפקעת קרקעות ממשבצת מגל לצורך הקמת גדר ההפרדה. לצפייה במסמך

להמשך קריאה012448/06 משרד הביטחון נ’ הסוכנות וקיבוץ מגל

הלנת עובדים זרים במגורונים – הצעת החלטה למועצה מס’ 201

מכתב בשם תנועת המושבים לחברי מועצת מקרקעי ישראל בפני מועצת מקרקעי ישראל עומדת הצעת החלטה לפיה מינהל מקרקעי ישראל יתיר הקמת מבנים להלנת פועלים זרים במושבים ובקיבוצים. תנועת המושבים, באמצעות…

להמשך קריאההלנת עובדים זרים במגורונים – הצעת החלטה למועצה מס’ 201

החלטת הנהלה 2050 – בניה מרוכזת בהרחבות, גביית כספים מעבר לעלות פיתוח

החלטת הנהלת המינהל להמליץ למועצת מקרקעי ישראל על ההרחבות הקהילתיות במתכונת לפיה ניתנת המלצת אגודה, כך שהשיווק יבוצע במכרזים. הוספת תצהיר נוסף בנוגע למתן שירותים נוספים להוצאות הפיתוח המאושרות. הגבלות…

להמשך קריאההחלטת הנהלה 2050 – בניה מרוכזת בהרחבות, גביית כספים מעבר לעלות פיתוח

נוסח החלטות חלקת המגורים

מס’ החלטה: 979  תאריך : 27.3.2007 הנדון : קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהםמושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק…

להמשך קריאהנוסח החלטות חלקת המגורים