הזדמנות לפירוק חברות בפטור מתשלום אגרות

הפטור מתשלום אגרות שנתיות, כולל פטור מחובות בגין אגרות שלא שולמו בשנים קודמות,הוארך עד סוף שנת 2023. חברות לא פעילות שיגישו בקשה לפירוק מרצון עשויות לקבל פטורמלא מתשלום חובות שנצברו…

להמשך קריאההזדמנות לפירוק חברות בפטור מתשלום אגרות

חוק ועדות הקבלה: המדינה נוטלת את הסמכויות מהקיבוצים והמושבים | דעה

חוק חדש שנכנס לתוקף לאחרונה מאיים על יכולתן של אגודות לבדוק מידע על עבירות פליליות שביצעו נקלטים או מועמדים. מהחוק עולה שבקשת מידע מנקלט/מועמד או מחבר על עברו הפלילי היא…

להמשך קריאהחוק ועדות הקבלה: המדינה נוטלת את הסמכויות מהקיבוצים והמושבים | דעה

חוזר משרד: 9/23 ועדות קבלה בהרחבות וביישובים קהילתיים בנגב ובגליל

חוזר משרד :9/23 ועד ו ת קבלה בהרחבות וביישובים קהילתיים בנגב ובגליל ב-30.07.2023 נכנס לספר החוקים תיקון משמעותי בעניין הליכי הקבלה של מועמדים ליישובים קהילתיים בנגב ובגליל, לרבות הליכי הקבלה…

להמשך קריאהחוזר משרד: 9/23 ועדות קבלה בהרחבות וביישובים קהילתיים בנגב ובגליל

חוזר משרד 8/23 (אנרגיה ותשתיות): מחיר אחיד למיזמי אגירה עצמאיים

ביום 15.11.22 פורסמה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל שמספרה .5361מתקני אגירה שונים ממתקנים סולאריים, בין היתר משום שהשטח הנדרש להם קטן משמעותית מהשטחהנדרש למתקנים סולאריים. כיום בהקצאות בפטור ממכרז או…

להמשך קריאהחוזר משרד 8/23 (אנרגיה ותשתיות): מחיר אחיד למיזמי אגירה עצמאיים

אזורי עדיפות לאומית חדשים

ביום ראשון 21.05.2023, אישרה הממשלה את החלטה מס’ 561 שכותרתה “קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון”. במרבית העניינים והמקרים, ההחלטה החדשה מחליפה את ההחלטה הקודמת בעניין…

להמשך קריאהאזורי עדיפות לאומית חדשים

חוזר משרד 7/23 (עבודה): חיוב מעסיק בגין הפסדי פנסיית נכות ופנסיית שארים במקרה בו המעסיק לא ביטח את עובדיו בקרן פנסיה

בחודש פברואר האחרון התפרסמו שני פסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה אשר חייבו מעסיקים אשר העסיקו עוזרת בית, פעם עד שלוש פעמים בשבוע, במשך תקופה של כשנה ולא הפרישו…

להמשך קריאהחוזר משרד 7/23 (עבודה): חיוב מעסיק בגין הפסדי פנסיית נכות ופנסיית שארים במקרה בו המעסיק לא ביטח את עובדיו בקרן פנסיה

חוזר משרד – השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ”ד, 2024 – 2023

ביום 26.03.2023 פרסמה רשות מקרקעי ישראל הודעה בדבר השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ"ד (2023-2024).מדובר באותם קרקעות חקלאיות שאינן חלק מקרקעות ה"משבצת" שרמ"י משכירה לתקופות של עד 3 שנים.…

להמשך קריאהחוזר משרד – השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ”ד, 2024 – 2023

דה מרקר – סירוב של יישוב קהילתי בצפון לקבל אליו זוג חסידי חב”ד מגיע אל העליון

חוק חדש שנכנס לתוקף לאחרונה מאיים על יכולתן של אגודות לבדוק מידע על עבירות פליליות שביצעו נקלטים או מועמדים. מהחוק עולה שבקשת מידע מנקלט/מועמד או מחבר על עברו הפלילי היא…

להמשך קריאהדה מרקר – סירוב של יישוב קהילתי בצפון לקבל אליו זוג חסידי חב”ד מגיע אל העליון

חוזר משרד 06/23 (התיישבות, אגודות שיתופיות): דחיית מועמדים על – ידי ועדת הקבלה ובחינת התאמתם למרקם החברתי – תרבותי של היישוב

חוק חדש שנכנס לתוקף לאחרונה מאיים על יכולתן של אגודות לבדוק מידע על עבירות פליליות שביצעו נקלטים או מועמדים. מהחוק עולה שבקשת מידע מנקלט/מועמד או מחבר על עברו הפלילי היא…

להמשך קריאהחוזר משרד 06/23 (התיישבות, אגודות שיתופיות): דחיית מועמדים על – ידי ועדת הקבלה ובחינת התאמתם למרקם החברתי – תרבותי של היישוב