עו"ד לירון רז

לירון רז

עו"ד רז מתמחה בתחום התכנון והבניה, רשויות מקומיות, חוזים ומכרזים, ומשפט מנהלי (כולל ייצוג בעתירות, בעררים ובתביעות בפני בתי המשפט בכל הערכאות, כולל בית המשפט העליון, ובפני ועדות ערר). שימשה במשך כ- 9 שנים כיועצת משפטית למועצה המקומית שהם, לוועדה המקומית לתכנון ולבניה שהם ולחברה הכלכלית שהם.
ניסיונה בתחום התכנון והבניה כולל, בין היתר, ליווי תכניות, פרויקטים של בינוי, היתרי בניה, בקשות להקלות ושימושים חורגים, ייצוג בפני מוסדות התכנון בכל הערכאות, בהתנגדויות, בעררי תו"ב, בעררי השבחה, בנושאי הפקעות, ומתן חו"ד שוטפות.
ניסיונה בתחום הרשויות המקומיות כולל, בין היתר, ליווי משפטי שוטף של מליאת הרשות, ועדות הרשות וכל האגפים המקצועיים (הנהלה, גזברות, הנדסה, חינוך, איכות הסביבה, רישוי עסקים). זאת בנוסף לליווי מכרזים והתקשרויות עם קבלני ביצוע וספקי שירותים, ניסוח חוקי עזר, גביית היטלי פיתוח, ליווי בנושא תאגיד מים וביוב (כולל הגשת בג"צ), ייצוג בפני ועדות גבולות; ליווי הקמת איגוד ערים לחינוך (ופירוקו); שיתופי פעולה עם רשויות גובלות, הסכמי BOT מיזמים להפקת אנרגיה סולארית, ליווי וייצוג מול רשות מקרקעי ישראל ומשרדי הממשלה.
ניסיונה בתחום החברות הכלכליות כולל, בין היתר, ליווי פרויקטים של בינוי ופיתוח תשתיות ציבוריות (כולל ליווי פרויקט אזור התעשייה הצפוני בשהם מראשיתו), הקמת שכונות מגורים: התקשרות מול רמ"י, התקשרות בהסכמי פיתוח מול הזוכים במכרזי רמ"י, ליווי מכרזים, כולל מכרזי ביצוע מול קבלנים לעבודות תשתית, ליווי בהיבטי תו"ב, ליווי שוטף של אסדרת פעילות אתר הטמנת הפסולת ברקת (הרשאה מול רמ"י, הסכמים עם מפעיל האתר, רישוי עסק, היתרי בניה, היבטים סביבתיים, עתירות), וליווי בקשר עם ניהול מועדון ספורט.

השכלה

  • בוגרת בהצטיינות של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה בתואר משולב של משפטים וכלכלה, מצטיינת דיקאן לשנת הלימודים תשנ"ו
  • בעלת תואר שני MBA מוסמך במינהל עסקים של אוניברסיטת בר-אילן. במהלך לימודי המשפטים שמשה כעוזרת מחקר של פרופ' יוסף אדרעי בתחום דיני המיסים, ושל ד"ר גיא מונדלק בתחום דיני העבודה.