תכנון ובניה

המשרד עוסק בסוגיות מורכבות ומגוונות בתחום התכנון והבניה. התמחות מיוחדת בכל הקשור לקידום תכניות מתאר. המשרד מספק ליווי וייעוץ משפטי לעריכת תכניות מתאר בכל הרמות: תכניות מתאר ארציות, מחוזיות, מפורטות ומקומיות.