פרסומים קצרים

לוגו

אזורי עדיפות לאומית חדשים

ביום ראשון 21.05.2023, אישרה הממשלה את החלטה מס’ 561 שכותרתה “קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון”. במרבית העניינים והמקרים, ההחלטה החדשה

קרא עוד »