המשק המשפחתי במגזר ההתיישבותי

 התמחות בתחומי המשק המשפחתי במושבים ובקיבוצים, בין היתר בנושאים הבאים:

מושב

קיבוץ

הגישה שלנו

אנו לא שוכחים שתיקים אלו נוגעים בראש ובראשונה באנשים, משפחות וחייהם.