הרצאות

אנרגיה מתחדשת - תמונת מצב 2023

חוק ההתיישבות - היבטים שונים

עסקאות תעסוקה בישובים חקלאיים

חברות והישארות בישוב

עסקאות תעסוקה בישובים חקלאיים

קבלה לחברות באגודה שיתופית

היטל השבחה בישובים חקלאיים

הסכמים פנים משפחתיים בנחלה

עיגון זכויות המגורים בחלקה בנחלה

עיגון זכויות למגורים והמשק החקלאי, פיצול, היוון והסכמים משפחתיים במושב עובדים

מבוא לעסקאות תעסוקה במושבים

חלופת האגודה, מקרים רעים

מכרזים והתקשרויות עם בעלי עסקים

סוגיות משפטיות בניהול מושב עובדים

מועצות אזוריות / תכניות מתאר

עדכונים במשקי עזר – החלטה 1521

שאלות קהל בנושא תיקון 116 לחוק התכנון והבניה, מושב שואבה, 25.07.18

תיקון 116 לחוק התכנון והבניה - סוגיות ומשמעויות

עדכונים במשקי עזר – החלטה 1521

שאלות קהל - משקי עזר החלטה 1521

שימושים חורגים והשבת קרקע לר"מי בהתיישבות

משקי עזר החלטה 1521

החלטה 1317 של מועצת מקרקעי ישראל

עדכונים שוטפים בנושאים שבין התנועה לרשות מקרקעי ישראל

קרן מילואים כאמצעי למימוש מטרות שונות בקיבוץ

הסדר הביניים, היתרי הבניה וחלופות השיוך המעודכנות

משבצות חקלאיות - מרחב עסקי צפון, רשות מקרקעי ישראל