הזדמנות לפירוק חברות בפטור מתשלום אגרות

הפטור מתשלום אגרות שנתיות, כולל פטור מחובות בגין אגרות שלא שולמו בשנים קודמות,הוארך עד סוף שנת 2023. חברות לא פעילות שיגישו בקשה לפירוק מרצון עשויות לקבל פטורמלא מתשלום חובות שנצברו…

להמשך קריאההזדמנות לפירוק חברות בפטור מתשלום אגרות

אזורי עדיפות לאומית חדשים

ביום ראשון 21.05.2023, אישרה הממשלה את החלטה מס’ 561 שכותרתה “קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון”. במרבית העניינים והמקרים, ההחלטה החדשה מחליפה את ההחלטה הקודמת בעניין…

להמשך קריאהאזורי עדיפות לאומית חדשים