קול קורא – אגודות שיתופיות בתקופת המלחמה

קול קורא – אגודות שיתופיות בתקופת המלחמה ביום 6.12.2023 פרסם האגף לאיגוד שיתופי קול קורא להגשת פניות והצעות לשינויים נדרשים נוכח מצב המלחמה שבו שרויה ישראל מאז ה-7.10. מטרת הקול…

להמשך קריאהקול קורא – אגודות שיתופיות בתקופת המלחמה

הכפר חוזר לכפר – מסמכים תכנוניים

הכפר חוזר לכפר – מסמכים תכנוניים המינהל לענייני הכפר במשרד השיכון בניהול אסנת קמחי, פרסם לאחרונה מסמך מקיף הכולל הנחיות פרטניות לתכנון בישובי הכפרי. במסמך "הכפר חוזר לכפר" מופיע פירוט…

להמשך קריאההכפר חוזר לכפר – מסמכים תכנוניים

דחיית מועדים שונים בעניינים הקשורים לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י)

דחיית מועדים שונים בעניינים הקשורים לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) נוכח המלחמה שפרצה בשמחת תורה פרסמה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הודעה על דחייה כללית ואוטומטית של מועדים שונים. לפי שעה, הדחייה…

להמשך קריאהדחיית מועדים שונים בעניינים הקשורים לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י)

הזדמנות לפירוק חברות בפטור מתשלום אגרות

הפטור מתשלום אגרות שנתיות, כולל פטור מחובות בגין אגרות שלא שולמו בשנים קודמות,הוארך עד סוף שנת 2023. חברות לא פעילות שיגישו בקשה לפירוק מרצון עשויות לקבל פטורמלא מתשלום חובות שנצברו…

להמשך קריאההזדמנות לפירוק חברות בפטור מתשלום אגרות

אזורי עדיפות לאומית חדשים

ביום ראשון 21.05.2023, אישרה הממשלה את החלטה מס’ 561 שכותרתה “קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון”. במרבית העניינים והמקרים, ההחלטה החדשה מחליפה את ההחלטה הקודמת בעניין…

להמשך קריאהאזורי עדיפות לאומית חדשים