You are currently viewing 012448/06 משרד הביטחון נ’ הסוכנות וקיבוץ מגל

012448/06 משרד הביטחון נ’ הסוכנות וקיבוץ מגל

הנוסח המלא של פסק דינו החשוב של השופט אריה אטיאס אשר דחה את דרישתה של הסוכנות היהודית לפיצויים בגין הפקעת קרקעות ממשבצת מגל לצורך הקמת גדר ההפרדה.

כתיבת תגובה