אישור תמ”א 35 – החלטת ממשלה 4467 החלטה המסייגת את שינוי צביון ישובים

נוסח החלטת ממשלה 4467 מיום 27.11.05. ההחלטה סייגה את נוסח תוכנית המתאר בהתייחס לרשימת ישובים הנכללים בסעיף 7.נקבע כי לגבי ישובים אלה יתקיימו דיונים לגריעתם מהמרקם העירוני. לצפייה במסמך

להמשך קריאהאישור תמ”א 35 – החלטת ממשלה 4467 החלטה המסייגת את שינוי צביון ישובים

דו”ח ועדת הבר

ועדת הבר מונתה בהמלצת היועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז. מטרת הועדה היתה להציע המלצות להסדרת הזכויות בחלקת המגורים בישובים החקלאיים ולהציע תיקונים להחלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל (מיום…

להמשך קריאהדו”ח ועדת הבר

תכנון מחודש של הקיבוץ. ועדה מחוזית צפון, מיום 23.9.2004

דיון עקרוני בועדה המחוזית בהתייחס להליכי רישום הבתים של קיבוצים. הועדה רואה בתהליך השינוי וההתחדשות בקיבוצים כתהליך של תכנון מחודש לכל דבר. תהליך התחדשות תיכנונית שאחת מתוצאותיו היא שיוך דירות.…

להמשך קריאהתכנון מחודש של הקיבוץ. ועדה מחוזית צפון, מיום 23.9.2004

הוראת אגף 366 ב’ עקרונות לאישור הוצאות פיתוח הרחבות במושבים, קיבוצים וישובים קהילתיים

הוראת אגף שיווק וכלכלה במינהל מקרקעי ישראל הקובעת את הכללים לפיהם יאשר מינהל מקרקעי ישראל הוצאות פיתוח בהרחבות ישובים. לצפייה במסמך

להמשך קריאההוראת אגף 366 ב’ עקרונות לאישור הוצאות פיתוח הרחבות במושבים, קיבוצים וישובים קהילתיים

דו”ח הועדה הציבורית לענין הקיבוצים

דין וחשבון בעניין הקיבוצים הוועדה הציבורית לעניין הקיבוצים     יו”ר הוועדה: פרופ’ אליעזר בן רפאל חברי הוועדה מר גברי בר גיל מר גדליה גל   פרופ’ נעמי כרמון מר נחום…

להמשך קריאהדו”ח הועדה הציבורית לענין הקיבוצים

חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה שמתווה את מדיניות המינהל עד היום

בבסיס חוות הדעת: איסור על גביית כספים בעלמא קביעה כי על המינהל לבחון את הקריטריונים לקבלה. לצפייה במסמך

להמשך קריאהחוות דעת היועץ המשפטי לממשלה שמתווה את מדיניות המינהל עד היום