You are currently viewing סיכום דיון הנהלה 2085, מיום 24.6.2007

סיכום דיון הנהלה 2085, מיום 24.6.2007

החלטת הנהלה הדנה בתופעת ה"מאכרים", וניגודי עניינים, בעקבות דו"ח מבקר המדינה בנדון. בלחיצה על הכפתור, ניתן להוריד את המאמר המלא.

כתיבת תגובה