You are currently viewing חוזר 8/22 : הקצאת מגרש שני לחברים גרושים

חוזר 8/22 : הקצאת מגרש שני לחברים גרושים

עיקרון יסוד בשיוך דירות בקיבוצים הוא כי כל בית אב (משפחה) זכאי לשיוך של בית אחד. מה קורה כאשר זוג מתגרש? במקרה כזה שני בני הזוג מחויבים לגור בקיבוץ, אולם רק לאחד מהם משויכת דירה. עוה"ד חגי שבתאי וענבל זוסמן מתייחסים לחריגים ולפרה רולינג שנעשה לאחרונה בנושא מול הנהלת רמ"י.

כתיבת תגובה