You are currently viewing החלטת משקי העזר (1091) – מכתב שר האוצר

החלטת משקי העזר (1091) – מכתב שר האוצר

העתק המכתב המנמק את אי אישור החלטת משקי העזר-שר האוצר נמנע מלאשר את החלטה 1091 בנימוק שהיא מיטיבה ביתר עם בעלי משקי העזר. להורדת המאמר המלא, לחצו על הכפתור.

כתיבת תגובה