לוגו

קול קורא – אגודות שיתופיות בתקופת המלחמה

ביום 6.12.2023 פרסם האגף לאיגוד שיתופי קול קורא להגשת פניות והצעות לשינויים נדרשים נוכח מצב המלחמה שבו שרויה ישראל מאז ה-7.10. מטרת הקול הקורא היא לבחון אפשרויות לסייע לאגודות שיתופיות ולחבריהן – בעיקר אגודות להתיישבות (קיבוצים, מושבים, יישום קהילתיים) במצב שנוצר. ההצעת עשויות להיות, למשל, לתיקוני חקיקה בתחום האיגוד השיתופי, לנהלים חדשים ולאופן הפעלת סמכויותיו של רשם האגודות השיתופיות.

המועד האחרון להגשת הצעות מנומקות לפי הקול הקורא הוא 24.12.2023.

משרדנו ערוך לייעץ בכל עניין הנוגע לפעילותן של אגודות שיתופיות במצב המלחמה וכן להכווין ולסייע בגיבוש פניות לפי הקול הקורא, בכתיבתן ובהגשתן.

מאת עו"ד ד"ר נדב דגן