לוגו

חוזר משרד 18/23 (לקוחות פרטיים, משפחה): ייפוי כח מתמשך – חושבים היום על המחר

קיבלנו לאחרונה פניות רבות בנוגע לייפוי כוח מתמשך, זאת בעקבות המצב בארץ והחששות הגוברים מפגיעות גוף, מהתדרדרות במצב הרפואי או הקוגניטיבי ומאובדן כשרות משפטית. נעמוד בקצרה על המאפיינים העיקריים שלו.

ייפוי כוח הוא מסמך הנותן הרשאה לעורך דין או לאדם (במקרים מסוימים) לבצע בשם נותן ייפוי הכוח פעולות משפטיות, בין היתר בנוגע לרכוש על סוגיו.

ייפוי כוח מתמשך הוא ייפוי כוח מסוג מיוחד שהוכר בישראל מכוח תיקון לחוק שהתקבל בשנת 2016 במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962.

בניגוד לייפוי כוח רגיל, ייפוי כוח מתמשך נועד להיכנס לתוקף ולתת מענה למצב עתידי ולא ודאי שבו האדם שנתן את ייפוי הכוח יאבד את הכשרות המשפטית שלו ולא יוכל לקבל החלטות בעצמו, למשל: במצבים של פציעה קשה, אובדן הכרה או קיהיון (דמנציה). ייפוי כוח מתמשך עשוי, לפי בחירת נותן ייפוי הכוח, לכלול גם קבלת החלטות רפואיות.

ייפוי כח מתמשך מהווה חלופה להסדר המשפטי של אפוטרופסות. כיום כל אדם זכאי לחתום על ייפוי כוח מתמשך ולקבוע מי ידאג לענייניו אם יאבד את כשרותו המשפטית באופן זמני או קבוע, כאשר ברירת המחדל היא עדיין אפוטרופסות, כלומר: מי שאיבד את כשרותו המשפטית לפני שנתן ייפוי כוח מתמשך והפקיד אותו לפי כל הוראות החוק, ימונה לו אפוטרופוס.

בין אפוטרופסות לבין ייפוי כח מתמשך יש הבדלים משמעותיים.

מינוי אפוטרופוס הוא הליך משפטי אשר מוגש לרוב ע"י קרובי משפחה לאחר אובדן כשירות של אדם לנהל את ענייניו. בהליך זה ממונה אפוטרופוס מטעם בית המשפט, לפי שיקול דעתו. האפוטרופוס שימונה אינו בהכרח אדם קרוב או בן משפחה, גם אם בני המשפחה מבקשים מבית המשפט מינוי מסוים. ההליך נחשב מסורבל ויקר, מערב את כל המשפחה הגרעינית, עובדים סוציאליים וכרוך בדיווחים שוטפים לאפוטרופוס הכללי אשר מפקח על פעולותיו של האפוטרופוס. לעומת זאת, במקרה של עריכת ייפוי כח מתמשך ניתן למנות את מיופה הכוח מראש, כך שאדם יכול להחליט מראש מי יהיה זה שיקבל עבורו החלטות משמעותיות בנושאים שחשובים לו. עריכת ייפוי כח מתמשך נחשבת להליך יחסית קצר וכמובן זול יותר מהליך של אפוטרופסות.

ראינו אפוא כי ייפוי כח מתמשך הוא כלי שמסייע לתכנון העתיד, כבר כיום, למצב של אובדן כשרות משפטית, תוך שליטה גדולה יותר במה שיקרה במצב כזה. במסגרת ייפוי הכח ניתן להחליט בנושאי רכוש, בריאות וחיי היום יום, והוא יכול לכלול גם "הנחיות מקדימות", בהן הבהרות למיופה הכוח איך לפעול בעתיד.

יתרונו הגדול של ייפוי הכח הוא לאפשר לנותן ייפוי הכוח להפקיד את קבלת ההחלטות בעניינו בידי אדם אחד או יותר עליו הוא סומך ולשמור על חירותו גם אם אינו מסוגל עוד לקבל החלטות בחייו.


* עו"ד ומגשרת שמרית גיגי מוסמכת לערוך ייפוי כח מתמשך, מנהלת את תחום המשק המשפחתי במשרדנו.
** האמור בחוזר זה אינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא, אלא מידע כללי בלבד.
*** החוזר מנוסח בלשון זכר, מובן כי הדברים נכונים גם לגבי לשון נקבה.