לוגו

חוזר משרד 12/23 (אגודות שיתופיות, קיבוצים, מושבים): הארכת כהונת ועד הנהלה בשעת חירום

בהמשך לחוזר שהוצאנו ביום 12.10.23, אנו מעדכנים כי ממשרד רשמת האגודות הוצאה היום הודעה רשמית על הארכת כהונת ועדי הנהלה בכל השטחים בהם הוצא מצב חירום, היינו בכל הארץ.
לכל ועד הנהלה שתמה כהונתו לאחר ה-7.10.23 ובתוך מצב החירום, יש ממילא הארכת כהונה אוטומטית של שלושה חודשים.
לכל ועד הנהלה שתמה ההארכה האוטומטית של 3 חודשים לאחר ה-7.10.23 ובתוך מצב החירום, ניתנת הארכה אוטומטית של שלושה חודשים נוספים, על ידי משרד רשמת האגודות, ללא צורך לפנות ולבקש הארכה כזו.
לכל ועד הנהלה שהסתיימו שתי תקופות ההארכה הנ"ל לאחר ה-7.10.23 ובתוך מצב החירום, ניתנת הארכה נוספת אוטומטית של חודשיים נוספים.
ככל שיש טעם מיוחד לקיים בחירות, ניתן לפנות ולקבל מענה בעניין ממשרד רשמת האגודות.
בכל שאלה פרטנית בנושא ניתן לפנות למשרדנו.

ענבל זוסמן מנהלת את תחום האגודות השיתופיות והקהילה במשרדנו.
האמור בחוזר זה אינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא, אלא מידע כללי בלבד.