לוגו

חוזר משרד 10/23 (אגודות שיתופיות, קיבוצים, מושבים): הארכת כהונת ועד הנהלה בשעת חירום

בימים טרופים אלה, אגודות רבות מתקשות להתארגן ולקיים בחירות לוועד ההנהלה, גם אם כהונת ועד ההנהלה המכהן הסתיימה, או עתידה להסתיים בקרוב.
אנו מזכירים, כי בהתאם לדין, אם לא התקיימו בחירות במועד, ניתן להאריך את כהונת הועד בשלושה חודשים נוספים גם ללא קבלת אישור מגורם כלשהו. הארכה של שלושה חודשים נוספים יכולה להינתן על ידי רשם האגודות השיתופיות.
האגף לאיגוד שיתופי ("רשם האגודות") פועל בימים אלו למתן הארכה גורפת בת שלושה חודשים נוספים לכל ועדי ההנהלה.
לכשתצא החלטה מסודרת בעניין נוציא עדכון.
בכל שאלה פרטנית בנושא ניתן לפנות למשרדנו.


עו"ד ענבל זוסמן מנהלת את תחום האגודות השיתופיות והקהילה במשרדנו.
האמור בחוזר זה אינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא, אלא מידע כללי בלבד.