לוגו

הכפר חוזר לכפר – מסמכים תכנוניים

המינהל לענייני הכפר במשרד השיכון בניהול אסנת קמחי, פרסם לאחרונה מסמך מקיף הכולל הנחיות פרטניות לתכנון בישובי הכפרי. במסמך "הכפר חוזר לכפר" מופיע פירוט נרחב של עקרונות תכנון לבינוי ופיתוח בצורות ההתיישבות השונות הקיבוץ, המושב והישוב הקהילתי. בהמשך וצמוד למסמך זה, פורסם אוגדן דוגמאות ומקרי מבחן, כעזר לקובעי המדיניות בישוב הכפרי והמתכננים.

מאת עו"ד יונתן פרג'ון.