חוזר משרד: 9/23 ועדות קבלה בהרחבות וביישובים קהילתיים בנגב ובגליל

חוזר משרד :9/23 ועד ו ת קבלה בהרחבות וביישובים קהילתיים בנגב ובגליל ב-30.07.2023 נכנס לספר החוקים תיקון משמעותי בעניין הליכי הקבלה של מועמדים ליישובים קהילתיים בנגב ובגליל, לרבות הליכי הקבלה…

להמשך קריאהחוזר משרד: 9/23 ועדות קבלה בהרחבות וביישובים קהילתיים בנגב ובגליל

חוזר משרד 8/23 (אנרגיה ותשתיות): מחיר אחיד למיזמי אגירה עצמאיים

ביום 15.11.22 פורסמה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל שמספרה .5361מתקני אגירה שונים ממתקנים סולאריים, בין היתר משום שהשטח הנדרש להם קטן משמעותית מהשטחהנדרש למתקנים סולאריים. כיום בהקצאות בפטור ממכרז או…

להמשך קריאהחוזר משרד 8/23 (אנרגיה ותשתיות): מחיר אחיד למיזמי אגירה עצמאיים

חוזר משרד 7/23 (עבודה): חיוב מעסיק בגין הפסדי פנסיית נכות ופנסיית שארים במקרה בו המעסיק לא ביטח את עובדיו בקרן פנסיה

בחודש פברואר האחרון התפרסמו שני פסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה אשר חייבו מעסיקים אשר העסיקו עוזרת בית, פעם עד שלוש פעמים בשבוע, במשך תקופה של כשנה ולא הפרישו…

להמשך קריאהחוזר משרד 7/23 (עבודה): חיוב מעסיק בגין הפסדי פנסיית נכות ופנסיית שארים במקרה בו המעסיק לא ביטח את עובדיו בקרן פנסיה

חוזר משרד – השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ”ד, 2024 – 2023

ביום 26.03.2023 פרסמה רשות מקרקעי ישראל הודעה בדבר השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ"ד (2023-2024).מדובר באותם קרקעות חקלאיות שאינן חלק מקרקעות ה"משבצת" שרמ"י משכירה לתקופות של עד 3 שנים.…

להמשך קריאהחוזר משרד – השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ”ד, 2024 – 2023

חוזר משרד 06/23 (התיישבות, אגודות שיתופיות): דחיית מועמדים על – ידי ועדת הקבלה ובחינת התאמתם למרקם החברתי – תרבותי של היישוב

חוק חדש שנכנס לתוקף לאחרונה מאיים על יכולתן של אגודות לבדוק מידע על עבירות פליליות שביצעו נקלטים או מועמדים. מהחוק עולה שבקשת מידע מנקלט/מועמד או מחבר על עברו הפלילי היא…

להמשך קריאהחוזר משרד 06/23 (התיישבות, אגודות שיתופיות): דחיית מועמדים על – ידי ועדת הקבלה ובחינת התאמתם למרקם החברתי – תרבותי של היישוב

חוזר משרד 5/23 (תכנון ובניה): פרסום תקנות התכנון והבנייה (הקלה, שימוש חורג וסטייה מתכנית), התשפ”ג-2023 (התקנות)

כניסתו לתוקף של תיקון מס' 134 לחוק התכנון והבנייה (התיקון לחוק) שחל מ1- בינואר ,2023 צמצמה מאוד את יכולת הוועדות המקומיות לדון בהקלות במסגרת בקשות להיתרי בנייה.תיקון מס' 134 חוקק,…

להמשך קריאהחוזר משרד 5/23 (תכנון ובניה): פרסום תקנות התכנון והבנייה (הקלה, שימוש חורג וסטייה מתכנית), התשפ”ג-2023 (התקנות)

חוזר משרד 4/23 (אנרגיות מתחדשות, רמ”י): תמ”א לחקלאות אגרו וולטאית

בימים אלו מקודמת על ידי מינהל התכנון תוכנית מתאר ארצית (תמ"א) למתקני מחקר ופיתוח אגרו וולטאיים, תמ"א /10ד.15/ התכנית, נמצאת בשלב הערות הוועדות המחוזיות. לצפייה במסמך

להמשך קריאהחוזר משרד 4/23 (אנרגיות מתחדשות, רמ”י): תמ”א לחקלאות אגרו וולטאית

חוזר 9/22 : עבר פלילי של מועמדים לחברות באגודה

אגודות שיתופיות רבות רואות חשיבות מיוחדת בקבלת חברים המתאימים לחיי האגודה ולמרקם החיים בה. הדבר בולט במיוחד בישובים כגון קיבוצים, מושבים, הרחבות וישובים קהילתיים.חוק חדש שנכנס לתוקף לאחרונה מאיים על…

להמשך קריאהחוזר 9/22 : עבר פלילי של מועמדים לחברות באגודה

חוזר 7/22: עריכת הסכמים בין האגודה לבין חבר האגודה

מה קורה כאשר בעל תפקיד באגודה חותם על הסכם עם חבר שאינו תואם את התקנון? בית המשפט המחוזי פסק לטובת החבר ואכף על האגודה בוררות שאינה עולה עם התקנון. עוה"ד…

להמשך קריאהחוזר 7/22: עריכת הסכמים בין האגודה לבין חבר האגודה

חוזר 8/22 : הקצאת מגרש שני לחברים גרושים

עיקרון יסוד בשיוך דירות בקיבוצים הוא כי כל בית אב (משפחה) זכאי לשיוך של בית אחד. מה קורה כאשר זוג מתגרש? במקרה כזה שני בני הזוג מחויבים לגור בקיבוץ, אולם…

להמשך קריאהחוזר 8/22 : הקצאת מגרש שני לחברים גרושים