חוזר משרד: מיסוי מקרקעין בעסקה סולארית קרקעית

חוזר משרד: מיסוי מקרקעין בעסקה סולארית קרקעית לאחרונה נתקלנו במקרה בו רשות המיסוי חייבה את תאגיד הפרויקט בעסקה סולארית קרקעית, בתשלום מס רכישה.רמ"י דיווחה לרשות המיסים על "מכירת/רכישת זכות במקרקעין".הדרישה…

להמשך קריאהחוזר משרד: מיסוי מקרקעין בעסקה סולארית קרקעית

חוזר משרד 3/24 (רשות מקרקעי ישראל): רשות מקרקעי ישראל התרשלה בטיפול בחוכר וחויבה לשלם הפרשי דמי היוון, נזקים והוצאות

חוזר משרד 3/24 (רשות מקרקעי ישראל): רשות מקרקעי ישראל התרשלה בטיפול בחוכר וחויבה לשלם הפרשי דמי היוון, נזקים והוצאות בחודש ספטמבר 2023 התפרסם פסק דין של בית משפט השלום בבית…

להמשך קריאהחוזר משרד 3/24 (רשות מקרקעי ישראל): רשות מקרקעי ישראל התרשלה בטיפול בחוכר וחויבה לשלם הפרשי דמי היוון, נזקים והוצאות

חוזר משרד 2/24 (מקרקעי ישראל, אנרגיה מתחדשת): פטור מלא מתשלום לפאנלים סולאריים על גדרות, מיזמי אגירה עצמאיים – תקופת עסקה

חוזר משרד 2/24 (מקרקעי ישראל, אנרגיה מתחדשת): פטור מלא מתשלום לפאנלים סולאריים על גדרות, מיזמי אגירה עצמאיים – תקופת עסקה בישיבתה מיום 20.3.24 אישרה מועצת מקרקעי ישראל, בין היתר, החלטות…

להמשך קריאהחוזר משרד 2/24 (מקרקעי ישראל, אנרגיה מתחדשת): פטור מלא מתשלום לפאנלים סולאריים על גדרות, מיזמי אגירה עצמאיים – תקופת עסקה

חוזר משרד – קול קורא תקצוב הצבעות אלקטרוניות בישובי קו עימות

חוזר משרד – קול קורא תקצוב הצבעות אלקטרוניות בישובי קו עימות כידוע, בימים האחרונים תוקנו תקנון האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975, באופן המסדיר קיום הצבעות אלקטרוניות באגודות שיתופיות.מאז השבעה באוקטובר,…

להמשך קריאהחוזר משרד – קול קורא תקצוב הצבעות אלקטרוניות בישובי קו עימות

חוזר משרד – השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ"ה, 2025 – 2024

חוזר משרד - השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ"ה, 2025 - 2024 ביום 28.03.2024 פרסמה רשות מקרקעי ישראל הודעה בדבר השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ"ה (2024-2025).מדובר באותם…

להמשך קריאהחוזר משרד – השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ"ה, 2025 – 2024

חוזר משרד 19/23 (אגודות שיתופיות, חרבות ברזל): דחיית בחירות באגודות שיתופיות והארכה אוטומטית של כהונת הרשויות

חוזר משרד 19/23 (אגודות שיתופיות, חרבות ברזל): דחיית בחירות באגודות שיתופיות והארכה אוטומטית של כהונת הרשויות תקציר פעולה: סעיף בחוק חדש קובע שבתקופה הקרובה איןחובה לקיים בחירות באגודות שיתופיות, אבל…

להמשך קריאהחוזר משרד 19/23 (אגודות שיתופיות, חרבות ברזל): דחיית בחירות באגודות שיתופיות והארכה אוטומטית של כהונת הרשויות

חוזר משרד 18/23 (לקוחות פרטיים, משפחה): ייפוי כח מתמשך – חושבים היום על המחר

חוזר משרד 18/23 (לקוחות פרטיים, משפחה): ייפוי כח מתמשך – חושבים היום על המחר קיבלנו לאחרונה פניות רבות בנוגע לייפוי כוח מתמשך, זאת בעקבות המצב בארץ והחששות הגוברים מפגיעות גוף,…

להמשך קריאהחוזר משרד 18/23 (לקוחות פרטיים, משפחה): ייפוי כח מתמשך – חושבים היום על המחר

חוזר משרד 17/23 (תכנון ובנייה, אנרגיה מתחדשת): תמ"א/19/1 – מתקני אגירה

חוזר משרד 17/23 (תכנון ובנייה, אנרגיה מתחדשת): תמ"א/19/1 – מתקני אגירה המועצה הארצית לתכנון ובניה, החליטה בישיבתה מיום 17.10.223 להעביר לאישור הממשלה את תמ"א (תכנית מתאר ארצית) 19/1. התמ"א מסדירה…

להמשך קריאהחוזר משרד 17/23 (תכנון ובנייה, אנרגיה מתחדשת): תמ"א/19/1 – מתקני אגירה

חוזר משרד 16/23 (תכנון ובנייה, ביטחון): פטור מהיתר להוספת ממ"ד למבנים צמודי קרקע

חוזר משרד 16/23 (תכנון ובנייה, ביטחון): פטור מהיתר להוספת ממ"ד למבנים צמודי קרקע בתאריך 26.10.2023, נוספה לתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014 הוראת שעה לתקופה של שנה, הפוטרת…

להמשך קריאהחוזר משרד 16/23 (תכנון ובנייה, ביטחון): פטור מהיתר להוספת ממ"ד למבנים צמודי קרקע

חוזר משרד 15/23 (מקרקעי ישראל): עסקאות מתקן אגירה עצמאי

חוזר משרד 15/23 (מקרקעי ישראל): עסקאות מתקן אגירה עצמאי השכרת משנה בעסקאות למיזם אגירת אנרגיה עצמאיבשונה מפרויקט סולארי קרקעי, בפרק 7.5 לא קיים איסור על השכרת משנה. מכאן, עסקת אגירה…

להמשך קריאהחוזר משרד 15/23 (מקרקעי ישראל): עסקאות מתקן אגירה עצמאי