לוגו

דחיית מועדים שונים בעניינים הקשורים לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י)

נוכח המלחמה שפרצה בשמחת תורה פרסמה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הודעה על דחייה כללית ואוטומטית של מועדים שונים. לפי שעה, הדחייה היא לזמן קצר יחסית (כמפורט מטה), וייתכנו עדכונים נוספים בהמשך. בשלב זה, לפי הודעת רמ"י:

  1. שוברי תשלום לתאריכים 8-29.10 נדחו באופן אוטומטי (וללא הצמדה וריבית) עד ליום 30.10.2023;
  2. כל מכרזי המקרקעין שהיו אמורים להיסגר בימים הקרובים ייסגרו ביום 25.10.2023 (ולא לפני כן);
  3. בעסקאות להקצאת קרקע בפטור ממכרז גם מועדי ההתחייבויות לצורך חתימת הסכם פיתוח: ערבויות, חתימה על הסכמי תשתיות ובניה, והמצאת הסכם חתום לרשות – יידחו ליום 30.10.2023.