לוגו

חוזר משרד – קול קורא תקצוב הצבעות אלקטרוניות בישובי קו עימות


כידוע, בימים האחרונים תוקנו תקנון האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975, באופן המסדיר קיום הצבעות אלקטרוניות באגודות שיתופיות.
מאז השבעה באוקטובר, ישובי קו עימות בדרום ובצפון מפונים מביתם בהחלטת ממשלה, חברי האגודות מפוזרים במוקדים שונים ברחבי הארץ, והאפשרות שלהם לקיים הצבעה של האסיפה הכללית בקלפי פיזית למעשה אינה קיימת.
לאור האמור, משרד הכלכלה והתעשיה הוציא קול קורא המאפשר לישובי קו עימות לקבל הטבה של שירות לניהול הצבעות אלקטרוניות באגודות שיתופיות באמצעות ספק של המשרד. ההטבה תינתן פעם אחת, לאגודות שיפנו ויעמדו בתנאי הסף. ההטבה תינתן על בסיס זמינות תקציב במשרד להטבה זו, בשיטת "כל הקודם זוכה".

  1. תנאי הסף להגשת בקשה:
  2. מבקש הבקשה הינו אגודה שיתופית;
  3. מענה הרשום של האגודה כפי שקבוע בתקנונה הוא בישוב זכאי כהגדרתו בקול הקורא;
  4. לפחות 25% מחברי האגודה הם בני מעל ל-20 שנים ופחות מ-46 שנים;
  5. האגודה פעילה ומונו לה כל רשויות האגודה (ועד הנהלה, ועדת ביקורת אם התקנון מחייב זאת);
  6. לא מתבצעת חקירה נגד האגודה;
  7. האגודה הגישה דו"חות כספיים לשנת 2021;
  8. האגודה חתמה על כתב הסכמה ועל תצהיר בנוסח הקבוע בנספחי הקול הקורא.

    את הקול הקורא בנוסחו המלא, ואת נספחיו, ניתן למצוא כאן.


* עו"ד ענבל זוסמן מנהלת את תחום האגודות השיתופיות והקהילה במשרדנו, מעניקה ליווי וייעוץ משפטי ללקוחות המשרד.
** האמור בחוזר זה אינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא, אלא מידע כללי בלבד.